หน้าแรก > วิธีการสั่งซื้อ


การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์มีขั้นตอนอย่างไร?

โปรดดูขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ได้ที่ https://shop.toshiba-lifestyle.com/th/howtobuy.html

หลังจากสั่งซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อย จะทราบได้อย่างไรว่าโตชิบาได้รับรายการสั่งซื้อแล้ว?

ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินจากระบบ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจำนวนเงินที่ชำระ หากท่านไม่พบอีเมลยืนยันดังกล่าว หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดสอบถามได้ที่อีเมล์ Ecommerce@ttc.toshiba.co.th